Ask & Slagghantering

Tjänsten säkerställer långsiktig avsättning av bottenaska från avfallsförbränning

Som ledande i Sverige inom avsättning av förbränningsrestprodukter till deponitäckningar har vi utvecklat spetskompetens vad gäller miljöriktig hantering av ask- och slaggprodukter.Med våra dokumenterade metoder återvinner vi metaller och järnskrot. Tack vare våra mobila sorteringsanläggningar kan vi utföra själva slaggsorteringen på plats hos kund. Det mineraliska materialet används som konstruktionsmaterial i deponitäckningar.

Fördelar med tjänsten
 • Turebergs Recycling har flerårig erfarenhet och kunskap inom ask- och slagghantering och avsättningar restprodukter
 • Dokumenterade metoder för hantering, bearbetning i form av processer med provtagning och kvalitetssäkring av restmaterial
 • Kompletta logistiklösningar för hantering, bearbetning och återvinning
 • Tillgång till deponier: Stort kontaktnät med kommunala och privata företag som ska täcka deponier
Så här fungerar tjänsten steg för steg
FÖR MER INFORMATION Göran Sand M: +46 70 925 64 10 E: goran.sand@fortum.com

Deponitäckningsmaterial

Vi levererar årligen drygt 300 000 ton material till deponitäckningsprojekt. Vi erbjuder flera olika material bl a:

 • Sorterat slaggrus
 • Fluidbäddsand
 • Flygaska från bioförbränning
 • Vattenverkslam
 • Rötslam
 • Schaktmassor
 • Krossprodukter
FÖR MER INFORMATION Göran Sand M: +46 70 925 64 10 E: goran.sand@fortum.com

Metallåtervinning

Tjänsten erbjuder avsättning av skrot och metaller

Vi köper, upparbetar och marknadsför metaller från förbränning till rena fraktioner av aluminium, mässing, koppar och rostfritt.Metaller efterbehandlas i vår egen metallupparbetningsanläggning och kvalitetssäkras .Färdigsorterade metallfraktioner paketeras för transport och försäljning till uppköpare och smältverk i Sverige och på den internationella marknaden.Järnskrot säljs idag till lämplig uppköpare beroende på pris, transportavstånd, och mottagningsmöjligheter. Vi behandlar järnskrotet enligt överenskomna kvalitetskrav från våra kunder.
Så här fungerar tjänsten steg för steg
FÖR MER INFORMATION Göran Sand M: +46 70 925 64 10 E: goran.sand@fortum.com

Restmaterial vatten

Tjänsten erbjuder långsiktig avsättning av restmaterial från vattenrening

Restmaterial från produktion av dricksvatten
Vi tar hand om avvattnat slam från vattenreningsverk.
Slammet kan återanvändas som restprodukt till:
 • Kompostering
 • Jordtillverkning
 • Material i deponitäckning

Restmaterial avloppsvattenrening
Vid avlopsvattenrening uppstår det restmaterial som Turebergs Recycling tar hand om sk grovrens samt sand. Dessa två olika typer av restmaterial kan sen användas på olika sätt.

Grovrens
Som förbränningsmaterial vid energiutvinning på förbränningsverk

Sand
Strukturmaterial för olika applikationer vid sluttäckning av deponi
 • Avjämningskikt
 • Skyddsskikt
 • Växtetableringskikt
 • Kompostering
 • Jordtillverkning
Så här fungerar tjänsten steg för steg
FÖR MER INFORMATION Göran Sand M: +46 70 925 64 10 E: goran.sand@fortum.com

Returträ och biobränslen

Tjänsten förädlar träbaserat avfall till bränsle för värme- och energiutvinning

Hantering och förädling
Turebergs Recycling transporterar, hanterar, förädlar träavfall till bränsle för värme och energiutvinning. Främst köper vi in och tar emot:
 • Industriemballage
 • Träavfall från byggindustrin
 • Rivningsträ
 • Trädbeskärning och gallring (grönflis)

Försäljning och förmedling
Säljer och förmedlar återvunnet och krossat träavfall till energibolag som bränsle för värme och energiutvinning.
Så här fungerar tjänsten steg för steg
FÖR MER INFORMATION Göran Sand M: +46 70 925 64 10 E: goran.sand@fortum.com