Specialiserade på innovativ hantering, återvinning och avsättning av restmaterial

Vi är ett svenskt bolag som är specialiserade på hantering, bearbetning och återvinning av
 • Restmaterial från förbränningsverk
 • Leverans av deponitäckningsmaterial
 • Skrot och metaller från förbränningsverk
 • Restmaterial från avloppsvattenrening och dricksvattenproduktion
 • Returträ och grönflis.

Turebergs Recycling är ett helägt dotterbolag inom Fortumkoncernen och ingår i koncernens City Solutions-division. Läs mer om Fortums övriga tjänster på www.fortum.com

Turebergs Recycling är idag ledande i Sverige när det gäller avsättning av restmaterial från förbränning till deponitäckningar.

För vem skapar vi värde?

 • Privata och offentligt ägda företag inom energisektorn som bedriver avfalls- och eller bioförbränning
 • Företag som bedriver vattenrening och avloppsvattenrening
 • Offentlig och privata företag som vill att någon tar hand om deras träavfall och grönflis
 • Företag, kommuner som är i behov av deponitäckningsmaterial
 • Företag som är i behov av avsättning av skrot och metaller från förbränning

Hälso-, miljö- och säkerhetsarbete

Turebergs Recycling lägger stor vikt på att arbeta med förebyggande hälsa, mot en nollvision gällande olyckor och arbetsmiljörelaterade skador.
 • Idag har vi ett ett flertal utbildade arbetsskyddsombud på våra sorteringsanläggningar
 • Vi genomför kontinuerligt riskinventeringar innan ny etablering tas i bruk
 • Vi är ISO certifierade enligt ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet
 • På våra sorteringsanläggningar strävar vi efter mer eldrift och att använda förnyelsebara bränslen
 • Vi arbetar med dammreducering
 • Arbetsmaskiner har senaste miljöklass

Resurser: personal, anläggningar, transport

 • På samtliga sorteringsanläggningar har vi utbildad personal i form av: maskinförare, tekniker, svetsare, elektriker, och sorteringspersonal
 • Tillgång till egna verkstäder för konstruktion och byggnation av sorteringsanläggningar och reservdelar till dessa
 • Metallupparbetningsanläggning med inomhushall på 800 kvm

Företagsledning

Göran Sand, Verksamhetschef
Thomas Höijer, Produktionschef
Annica Carlsson, Administration