Turebergs Recycling AB har fusionerats med Fortum Waste Solutions AB

2018-02-07

Den 1 februari fusionerades Turebergs Recycling AB med Fortum Waste Solutions AB.

Genom fusionen stärks Fortum Waste Solutions kompetens och tjänsteutbud ytterligare. Fortum Waste Solutions ingår i Fortums division City Solutions. En av grundstenarna i Fortums nya strategi är att förse städer och tillväxtcentrum med hållbara lösningar. Utnyttjande av avfallsförbränning i sin helhet, behandling och återanvändande av restmaterial, är i linje med Fortums vision “För en renare värld” och en del i satsningen på cirkulär ekonomi. Fortum Waste Solutions har nu stark kompetens och tjänster inom avfallsförbränning, behandling av farligt avfall, behandling av flygaska och bottenaskor, separering av metaller för återanvändning, återvinning, vattenbehandling, behandling av material från förorenade markområden samt utförande av deponitäckningar.

Turebergs Recyclings nuvarande hemsida kommer under våren att infogas i Fortums svenska hemsida. Läs mer om Fortum på www.fortum.se

All personal inom Turebergs Recycling AB fördes över till Fortum Waste Solutions AB den 1 januari 2018.

FORTUM köper Turebergs Recycling

2016-12-29

Fr.o.m. 2016-12-21 har Fortum köpt Turebergs Recycling AB av Turebergs Åkeri AB.

-Vi är mycket nöjda med förvärvet av Turebergs Recycling, vilket stärker vår beslutade strategi att gå in i materialåtervinningsaffärer. Utnyttjande av avfallsförbränning i sin helhet, inklusive metallseparation, är i linje med vår vision ”För en renare värld” eftersom det hjälper till att spara naturresurser och minska koldioxidutsläppen. Förvärvet av Ekokem var vårt första stora steg in i cirkulära ekonomiaffärer och vi räknar med att fortsätta vår tillväxt när attraktiva möjligheter uppstår både inom våra befintliga hemmamarknader samt inom nya geografiska områden, säger Markus Rauramo, chef för divisionen City Solution, Fortum.

I samband med köpet skrevs ett avtal mellan Fortum och Turebergs Transport AB som innebär att Turebergs Transport AB fortsattätter hantera de transporter vi idag utför åt Turebergs Recycling AB. Detta ger oss stor möjlighet att fortsätta utveckla Turebergs Transport AB samt stora möjligheter att bredda våra leveranser av transportlösningar åt Fortum.

-Vi välkomnar Fortum som ny ägare av vårt dotterbolag Turebergs Recycling, som har lång erfarenhet inom behandling och återvinning av bottenaskor från förbränning. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och vi ser fram emot att följa företagets fortsatta framgångar, säger Daniel Bergholtz, ägare av Turebergs Åkeri AB.

Vi önskar Fortum och Turebergs Recycling en spännande och utvecklande resa och ser fram mot fortsatt gott samarbete.

Mer information finns att läsa på: http://media.fortum.se/2016/12/21/fortum-fortsatter-sin-satsning-inom-cirkular-ekonomi-genom-forvarv-av-turebergs-recycling-ab/

Nya avtal –  med ett totalt ordervärde på drygt 120 miljoner kronor

2016-09-16

Under 2016 har vi nu slutit flera nya avtal. Vi har nytt avtal med:
Fortum , som innebär att TR nu tar hand om all bottenaska från Högdalenverket ca 115.000 ton per år.
Dåva Deponi & Avfallscenter i Umeå,  gällande slaggsortering.
E.on värme  gällande Avfallstransporter från Örebro Kommun.
Nyköpings kommun  gällande avfallstransporter till Tekniska Verken i Linköping.

Transporterna av avfall innebär även att Turebergs Recycling utnyttjar Turebergs Transport smarta logistiksystem för returtransporter av förbränningsrester från Tekniska Verken till sluttäckningsprojekt.

För mer information kontakta Göran Sand +46 70 – 925 64 10 goran.sand@fortum.com

Turebergs Recycling innehar högsta kreditvärdighet AAA

2016-09-14

Vi är stolta över att vi fortsatt som endast 3 % av Sveriges Aktiebolag innehar högsta kreditvärdighet AAA.

Turebergs Recycling har nu högsta kreditvärdighet ett aktiebolag kan få: AAA. Detta bl a att vi idag kan uppvisa nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Detta stärker oss och visar att vi gör rätt saker både internt som externt.

För mer information kontakta Göran Sand +46 70 – 925 64 10 goran.sand@fortum.com

Nya avtal med ett ordervärde på drygt 100 miljoner kr för affärsområdet Recycling.

2015-05-07

Redan första kvartalet 2015 har affärsområdet Recycling tagit hem avtal för drygt 100 miljoner kr i ordervärde. Vi är stolta över det förtroende Turebergs har fått i dessa nya avtal som gäller omhändertagande av ask och slaggprodukter, restprodukter från vattenverk samt transporter av avfall.

Avtal har skrivits med AB Fortum, Mälarenergi Västerås, E.ON Värme Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Stockholm Vatten, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö samt Käppalaförbundet. Samtliga avtal är fleråriga.

En viktig anledning till att vi fått hem dessa uppdrag är att vi kan erbjuda helhetslösningar med flera specialistområden som samverkar: transporter, behandling och avsättning av restmaterial.

För mer information kontakta Göran Sand +46 70 – 925 64 10 goran.sand@fortum.com