Vi är idag ledande i Sverige

när det gäller avsättning av restprodukter från förbränning till deponitäckningar.

Våra kunder är stora energibolag och förbränningsverk.